Lider na rynku

Togi prawnicze, togi akademickie, togi protestanckie, odzież zakonna i kapłańska.

Lider na rynku

Regulamin

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca – HABITUS GROUP Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaczej 6 lok. C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000666294 NIP: 5252701236 REGON: 36667225600000 TEL: +48 22 111 92 50 lub +48 507 621 315
 2. Sklep HABITUS – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.togi-habitus.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 3. Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
  1. toga prawnicza – przedmiot wyprodukowany według specyfikacji klienta, jest to towar nieprefabrykowany dostępny w Sklepie, służący zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta
  2. biret – rzecz nieprefabrykowana dostępna w Sklepie.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep internetowy HABITUS prowadzi sprzedaż towarów marki HABITUS za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i Unii Europejskiej. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.togi-habitus.pl
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony www.togi-habitus.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji: zamówienia przez strony www.togi-habitus.pl – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego oraz potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie w link „Kupuję i płacę”
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
  1. złożenia zamówienia – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta
  2. Termin realizacji zamówienia jest podany na stronie www.togi-habitus.pl a płatności weryfikowane przy wysyłaniu zamówienia
  3. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 15:00).
  4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak możliwości wykonania towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
  5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym HABITUS są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów, tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
 4. Koszty dostawy na terenie Polski.
 5. Przesyłki są doręczane tylko i wyłącznie przez firmę kurierską DPD lub dostępny jest odbiór osobisty w salonie firmowym HABITUS.
 6. Rodzaj płatności i koszt przesyłki
  1. Płatność przelewem lub za pośrednictwem płatności on-line (przedpłata) 17 zł
  2. Płatność za pobraniem 22 zł
 7. Opłata za przesyłkę, którą ponosi Klient jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez sklep internetowy HABITUS na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu przez Klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 48 godzin do 21 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).
 4. Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem Kuriera firmy DPD, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. W sklepie internetowym HABITUS za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
  1. Płatność za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u Kuriera firmy DPD (dotyczy tylko zamówień wysyłanych na teren Polski)
  2. Przelewem bankowym – na poniższy numer konta bankowego:
  3. mBank za zamówienie złożone w PLN – nr konta 05 1140 2004 0000 3702 7947 9143
  4. mBank za zamówienie złożone w EUR – nr konta 51 1140 2004 0000 3812 1133 3889
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu internetowego HABITUS.
 3. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi, w szczególności na podstawie art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje z tytułu wadliwości towaru konsumpcyjnego można składać pisemnie na adres sprzedawcy HABITUS GROUP Sp. z.o.o. 01-013 Warszawa ul. Kacza 6 lok C lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakthabitusgroup@gmail.com
 3. Składając reklamację z tytułu wadliwości towaru konsumpcyjnego należy podać dane kontaktowe Klienta, dokładnie opisać przyczyny reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny), a także dołączyć dokument sprzedaży bądź jego kserokopię.
 4. W związku ze złożoną reklamacją Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na adres:
  HABITUS GROUP Sp. z.o.o.
  ul. Białostocka 198
  16-100 Sokółka
  z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 5. Uprawnienia konsumenta wynikające z wadliwości towaru konsumpcyjnego z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 25 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu dni), licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wyjątek stanowią Togi prawnicze szyte na podstawie wymiarów klienta (szycie na miarę), które stanowią towar nieprefabrykowany.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanym potrzebom lub którego przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, ze względu na charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  3. świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  5. dostarczania prasy,
 3. W razie odstąpienia Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres:
  HABITUS GROUP Sp. z.o.o.
  ul. Białostocka 198
  16-100 Sokółka
 6. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy i otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania rzeczy , w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za towar przy odbiorze, to powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 9. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 15-18 RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą HABITUS GROUP Sp. z.o.o.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.togi-habitus.pl (w zakładce „Regulamin”).
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.